LA CROIX (1958) / RRËFIMI EKSKLUZIV I PILOTIT TË AVIONIT BRITANIK “SKYMASTER” PAS ULJES SË DETYRUAR NË TOKËN SHQIPTARE

0
42