Sërish dështon të miratohet ndryshimi i Ligjit për heqjen e homologimit për veturat nga BE-ja, Zvicra dhe Norvegjia

0
71