Gara për hetues të BKH, vetëm 39 kandidatë kalojnë testin e radhës, çfarë i pret pas tij

0
36